Central Airlines

Transair avsåg att leasa ut en B 727 till det Nigerianska inrikesbolaget Central Airlines. Kabinpersonal skulle anställas från Nigeria men utbildas på Transairs hemmabas i Malmö. I boken om Sturup har en av de ansvariga för utbildningen, nämligen Sven 6:ten Andersson, skrivit en mycket rolig och läsvärd berättelse om hur detta kunde gå till. I Photo Album finns nu ett antal bilder från utbildningen inlagda.

Website XHTML code valid! Website CSS code valid! Powered by php